O firmie

Doradztwo techniczne i kosztorysy budowlane

Firma PUHGS powstała w 1995 roku i od początku działalności zajmuje się doradztwem technicznym i kosztorysowaniem budowlanym.

image

Zakres usług

  • 1. Doradztwo techniczne
  • 2. Kosztorysowanie - pełny zakres (budowlane, drogowe, instalacje, sieci)
  • 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)
  • 4. Minimalizacja kosztów inwestycji
  • 5. Wybór optymalnych ekonomicznie technologii przy projektowaniu
  • 6. Sprawdzanie kosztorysów wykonawców/podwykonawców
  • 7. Przedmiarowanie - obmiarowanie
  • 8. Analiza ofert i wybór wykonawców robót

Przejdź do formularza ofertowego