O firmie

Doradztwo techniczne i kosztorysy budowlane.

Firma PUHGS powstała w 1995 roku i od początku działalności zajmuje się doradztwem technicznym i kosztorysowaniem budowlanym.

Od 2021 firma PUHGS działa jako sp. z o.o.

Od początku działalności firmę prowadzi inż. Grzegorz Szafarski z następującymi uprawnieniami:

 • Rzeczoznawca Kosztorysowy upr. SKP 003/12
 • Biegły Sądowy d/s kosztorysowania Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
 • Członek Izby Inżynierów Budownictwa MAP/IE/0239/08

Zakres usług

 1. Kosztorysowanie - pełny zakres (budowlane, instalacje, sieci, drogi i mosty, koleje, elektrownie jądrowe)
 2. Kosztorysowanie - do zamówień publicznych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" Dz. U. z 2021, poz. 2454
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
 4. WKI - wstępne wskaźnikowe wyceny inwestycji
 5. Doradztwo techniczne
 6. Minimalizacja kosztów inwestycji
 7. Wybór optymalnych ekonomicznie technologii przy projektowaniu
 8. Sprawdzanie kosztorysów wykonawców/podwykonawców
 9. Przedmiarowanie - obmiarowanie
 10. Analiza ofert i wybór wykonawców robót na podstawie ofert kosztorysowych
 11. Kosztorysy sporne i sądowe
 12. Kosztorysy do ubezpieczeń